Pojmenování oblasti dal román Lovci mamutů (Eduard Štorch).

neděle 8. ledna 2017

Vstupy a plán Lesoparku Bílá skála

Tento článek obsahuje návrh nových vstupů do plánovaného lesoparku Bílá Skála, tak aby se zvýšila přístupnost celé oblasti. A zároveň obsahuje otázky týkající se plánů celé oblasti.


Návrh a dotazy jsem adresoval v lednu 2017 zastupiteli městské části Vítu Cézovi, který veřejně o této oblasti informuje. Dotazy jsem směřoval více jak půl roku po tom, co měla být již zpracována případová studie (ke stažení PDF). Chtěl jsem vidět tuto studii a zároveň znát zastupitelův názor na můj návrh nových vstupů.
Odpověď zastupitele byla přibližně tato:
Komise pro životní prostředí doporučovala Radě k realizaci. Přírodního parku u ulice Na Truhlářce. Park by měl být dokončen v závěru roku 2017 s tím, že půjde opravdu o přírodní území (rozvolnění vegetace, obohacení místní diverzity, odstranění odpadů a dlouhodobých deponií). Vizualizace k realizaci bude vytvořena v následujících týdnech.

aktualizováno: Ani v květnu 2017 není vizualizace hotová (veřejná).  Případová studie která měla být hotova přibližně v květnu 2016 není o rok později není stále veřejná. Proč?

Můj návrh návrh vstupů pěšin a cest do Lesoparku a připomínky 

Níže je část mého emailu zaslanému panu zastupiteli v lednu 2017:

Budou zachovány dlouhodobé kolonie bezdomovců? S bezdomovci měli problémy i dělníci, kteří zde pracovali. Musela zasahovat Městská policie. Mají pobíhající psy, které na bezpečnosti lokality moc nepřispějí.
Lze ještě zasahovat do plánů cest? Jelikož bydlíme blízko ulice na Truhlářce, myslím že jsme znalý místních poměrů a můžeme navrhnout různé vstupy do parku.
Čím více bude vstupů do parku, tím méně vnikne "vyšlapaných cestiček" a více se oblast otevře lidem. Například pokud by vznikla pěšina přímo z areálu nemocnice Na Bulovce, jistě by park sloužil i pacientům.
Přikládám orientační plánek do kterého zakresluji potenciální možné vstupy do parku. Většinou se již jedná právě o ty "vyšlapané cestičky".

Žádné komentáře:

Okomentovat